Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Wyjazdy za granicę są coraz częściej wybierają formą aktywności. Okazuje się, że obieramy różnorakie kierunku wakacyjne, są to nasze wyjazdy turystyczne. Dlatego właśnie NFZ oferuje nam istotne wsparcie w takim przypadku, gdy będziemy chcieli dobrze zadbać o swoje ubezpieczenie w okresie, znajdujemy się poza granicami naszego kraju. Taką znaczącą propozycją będzie Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która jest nam obecnie oferowana przez NFZ. Jest ona obowiązująca na terenie krajów takich jak: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Krótko mówiąc EKUZ a więc Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument, który potwierdza nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w krajach, które są powyżej wymienione. Dzięki temu będzie można korzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak korzystają z pomocy medycznej również obywatele tego kraju.

Kto może otrzymać kartę EKUZ?

Prawo do otrzymania karty mają wszyscy, którzy są ubezpieczeni w NFZ oraz członkowie ich rodzin. Każdy członek musi mieć odrębną kartę i o tym trzeba pamiętać. Jeśli chodzi o moment, w którym można się starać o uzyskanie takiej karty to będzie to między innymi czasowy wyjazd do innego kraju. Chodzić może o cele turystyczne, cele odwiedzenia rodziny czy znajomych, krótką podróż służbową, by podjąć studia. Karta EKUZ będzie również przygotowana dla pracowników, którzy są oddelegowani do pracy przez polskiego pracodawcę do innego kraju.
Karty nie mogą otrzymać osoby, które nie należą już do systemu ubezpieczeniowego naszego kraju. Na przykład w momencie, gdy podejmie się zatrudnienie w innym kraju a także w momencie, gdy będziemy mieli ubezpieczenie w NFZ nieaktywne ze względu na to, że składka nie była za takie ubezpieczenie regularnie wpłacana. Na szczscie nic poza pełnoletniością i dostępem do internetu nien jest potrzebne aby grać w Energy Kasyno. Dostępne są tam rożne gry typowe dla kasyna internetowego ale także bardzo w Polsce popularne zakłady sportowe.

Jak można się starać o wydanie karty EKUZ


Jeśli ktoś chciałby uzyskać europejską karte ubezpieczenia zdrowotnego powinien udać się do Oddziału Wojewódzkiego albo Delegatury Narodowego Funduszu Zdrowotnego, który będzie właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek również można otrzymać w tych miejscach albo będzie można go znaleźć na stronie internetowej krajowego funduszu. Gdy wypełnimy wniosek oraz przygotujemy załączniki będzie można go osobiście albo przez pocztę czy fakt złożyć go do właściwego oddziału. Niektóre z nich są już przygotowane na przyjmowanie skanowanych wniosków, które będą przesyłane pocztą elektroniczną.
Składając wniosek trzeba przygotować również specjalne dokumenty potwierdzające ubezpieczenie w NFZ
– jeśli chodzi o osoby zatrudnione na umowę o pracę będzie to ostatni RMUA, bądź gdy nie można go uzyskać książeczka ubezpieczeniowa albo zaświadczenie pracodawcy.
– dla osób, które prowadzą własną działalność będzie to ostatni dowód wpłaty składki za ubezpieczenie zdrowotne
– jeśli chodzi o rolników ubezpieczonych w KRUS jest to zaświadczenie z KRUS o tym, że składki na ubezpieczenie zdrowotne są odprowadzane, albo również ostatni dowód wpłaty tych składek.
– emerycie powinni przedstawić ostatni odcinek emerytury albo też legitymację emeryta
– renciści również legitymację albo ostatni odcinek bądź tez decyzję o przyznaniu renty.
– jeśli chodzi o osoby bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy i z tego tytułu posiadają ubezpieczenie będzie to zaświadczenie z urzędu pracy, że składki zdrowotne są odprowadzane.
Osoba, która będzie ubezpieczona jako członek rodziny i jest osobą niepracującą powinna również załączyć do takiego wniosku dodatkowe dokumenty. Chodzi o dokument, który potwierdza ubezpieczenie zdrowotne osoby, która tą drugą osobę do ubezpieczenia zgłosiła, a do tego również dowód zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego a więc druk ZUS ZCNA oraz ZUS ZCZA. Osoba, która ma już 18 lat musi również przedstawić dokument, który będzie potwierdzał kontynowanie nauki. Jeśli ktoś ma ukończone 18 lat oraz Smartphone, zawsze moze pograc w Android Kasyno. Wiele mobilnych kasyn kupuje od dostawcóww oprogramowania sloty czy gry stolikowe zaprojektowane specjalnie z myślą o graczach używających Android.

Czas ważności karty

Osoby, które są ubezpieczone a więc zatrudnione czy prowadzą działalność będą mogli otrzymać kartę, która będzie ważna przez sześć miesięcy. Na kartę ważną przez dwa miesiące mogą liczyć bezrobotni, którzy są zarejestrowani w Urzędzie pracy, natomiast emeryci mogą taką kartę otrzymać z ważnością na pięć lat. Najczęściej kartę otrzymamy już tego samego dnia, ale może się tak zdarzyć, że czas oczekiwania będzie wynosił do 7 dni. Karta uprawnia nas do korzystania z opieki medycznej w innym państwie, wymienionym wyżej i dlatego nawet jeśli coś się wydarzy będzie można kontynuować swój wyjazd w takich samych bezpiecznych warunkach zdrowotnych. Karta pozwala na korzystanie jedynie z ty placówek, które będą działały w ramach tamtejszego powszechnego systemu ochrony zdrowia.