Rodzaje ubezpieczeń


Wygląda na to, że ubezpieczenia zdrowotne to obecnie systemy, które budzą największe zainteresowanie, ponieważ to właśnie dzięki nim przeciętny człowieka ma szansę na to, by udać się do lekarza. Jeśli chcielibyśmy się pokusić o określenie ubezpieczeń zdrowotnych to będzie można je potraktować jako ubezpieczenie, w którym osobie ubezpieczonej będą przysługiwać wszystkie świadczenia zdrowotne, które mają na celu zachowanie zdrowia oraz ochronę przed skutkami chorób a także leczeniem. Obecnie obowiązujące podziały to przede wszystkim wyróżnienie obowiązkowego oraz dobrowolnego inaczej nazywanego prywatnym ubezpieczenia zdrowotnego.

Ubezpieczenia zdrowotne w naszym kraju

Jeśli chodzi o system funkcjonujący w naszym kraju mamy obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, które zostało wprowadzone ustawą roku 1997, na podstawie którego większość Polaków jest ubezpieczona. Zgodnie z tym dokumentem ubezpieczenie zdrowotne ma być oparte na następujących zasadach:
solidarności społecznej,
• samorządności,
• samofinansowania,
• prawa wolnego wyboru świadczeniodawcy i kasy chorych,
• zapewnienia równego dostępu do świadczeń,
• działalności kas chorych nie dla zysku,
• gospodarności i celowości działania,
• gwarancji państwa.
Osoby objęte powszechnym ubezpieczeniem mają określone dla siebie szczegółowe warunki funkcjonowania tego systemu w specjalnej ustawie, która traktuje na temat świadczeń opieki zdrowotnej, które są finansowane ze środków publicznych. Za powszechną opiekę zdrowotną odpowiedzialnym podmiotem jest w naszym kraju Narodowy Fundusz Zdrowia. Klasycznie ubezpieczenie takie obejmować będzie osoby pracujące oraz ich rodziny. System na pewno nie jest doskonały i z tego trzeba sobie zdawać sprawę, jednak z drugiej strony to co dostajemy na tą chwilę to zadowalające wyniki oraz możliwości, dzięki którym jednak zdecydowana większość osób jest objęta takim ubezpieczeniem, które funkcjonuje jako obowiązkowe.

Ubezpieczenie prywatne


Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne to propozycja ubezpieczenia, która będziemy dobrowolnie wykupywać w towarzystwie ubezpieczeniowym będzie ono obowiązywać w zamian za wniesioną składkę i dzięki niej będzie pojawiał się bezpłatny dostęp do placówek zdrowia oraz określonych usług medycznych w zależności od tego jaki zakres będzie miała dana polisa. Wraz z rosnącą popularnością abonamentów medycznych w naszym kraju ubezpieczyciele starają się pracować na swoją ofertę i starają się również rozwijać ofertę w ramach współpracy z konkretnymi placówkami oferującymi usługi medyczne właśnie poprzez abonamenty. Jeszcze kilka lat temu szacunki mówiły o tym, że z takiego ubezpieczenia zdrowotnego korzystało w Polsce około ćwierć miliona osób.
Te dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne mogą mieć formę propozycji indywidualnych albo też mogą występować jako ubezpieczenia grupowe. Ich zakres również może być zróżnicowany. Podział ze względu na zakres polega na tym, że są one komplementarne, gdy współpracują i uzupełniają publiczne, substytucyjne, gdy będą z publicznymi konkurować albo też suplementarne, gdy będą oferować większy pakiet świadczeń niż te ubezpieczenia publiczne.
W tej chwili ten rynek ubezpieczeń jest już bardzo dobrze rozwinięty i ma nam rzeczywiście wiele do zaoferowania. mamy bowiem w polisach możliwość skorzystania z medycznego wsparcia, gdy tylko coś będzie się działo z naszym zdrowiem. W zależności od potrzeb można się będzie zdecydować obecnie na ubezpieczenie zdrowotne, które zapewnić będzie w stanie usługi medyczne, zwrot kosztów leczenia czy wypłatę świadczeń pieniężnych, gdy ktoś zachoruje albo też znajdzie się w szpitalu.

Zakres ubezpieczenia prywatnego i koszty

Jeśli chodzi o kwestię ubezpieczenia zdrowotnego taką istotną sprawą będzie jego zakres. Powinniśmy pamiętać, że ubezpieczenia zdrowotne nie są formą publiczną, gdzie każdy element będzie ustalony, ale charakteryzują się między innymi tym, że dosłownie każde towarzystwo ubezpieczeniowe może mieć w tym zakresie jakąś swoją propozycję, którą będzie promowało. Co do kosztów wysokość składek jest ustalona przez zakład ubezpieczeń przy wzięciu pod uwagę tego jak wygląda ogólnie stopień ryzyka ubezpieczeniowego. Składka musi by określa w umowie i dodatkowo będzie także trzeba zadbać o to, by w umowie znajdowały się również wpisy dotyczące tych wszystkich istotnych dla nas warunków związanych z tym jakie świadczenia przy takim ubezpieczeniu nam przysługują. Warto to wszystko sprawdzić i wybrać takie prywatne ubezpieczenie, którego warunki będą dla nas rzeczywiście najlepsze i spełnią oczekiwania. Obecnie na szczęście funkcjonuje już wiele towarzystw, które takie ubezpieczenie mogą nam zaoferować. Jednak w rzeczywistości nie mieliśmy opcji sprawdzania na bieżąco i wybieranie dla siebie dobrej firmy, która spełni oczekiwania będzie dla nas trudne.